Skive er én af de kommuner, der har allerflest foreninger. I hvilken retning din interesse end går - om det er sport, kultur eller en særlig hobby - kan du finde en forening til det. De bærende kræfter i foreningerne er frivillige ildsjæle. Kunne du tænke dig, at arbejde som frivillig i en af de mange foreninger? Kontakt Frivilligcenter Skive for mere information. 

Ligeledes er der et bredt spektrum af sociale foreninger og hjælpeorganisationer, som yder støtte og vejledning, hvis livet bliver svært.

De aktive og oplysende foreninger suppleres af den folkeoplysende voksenundervisning, som bl.a. tilbyder undervisning, studiekredse og motion til en lav deltagerbetaling.

Publiceret 17-01-2017